Štvorpilierová kalkulačka dôchodkov

Kalkulačka spočíta penzie zo 4 penzijných pilierov.
1. Zadajte svoj súčasný vek a hrubú mzdu.
2. Zo sociálnej posťovne dostanete doživotnú penziu. Počet rokov poberania penzie z II, III a IV piliera si môžete zvoliť. Priemerná doba dožitia na Slovensku sa stále predlžuje, u mužov je 16 a u žien 20 rokov.
3. Zadajte koľko rokov ste v II a III pilieri. Ak by ste začali sporiť v tomto roku, zakliknite "áno" a počet rokov ponechajte "0". Ak nesporíte zakliknite "nie".
4. Ak máte po ruke výpis z II alebo III piliera, zadajte presnú nasporenú sumu. Ak výpis nemáte, nechajte v políčku nulu. Algoritmus sumu vyráta na základe dostupných dát.
5. Zadajte akú sumu Vám do III. piliera prispieva zamestnávateľ a akú sumu si prispievate sami. Ak neviete, nechajte v políčkach nuly. Algoritmus sumy odhadne na základe dostupných dát.
6. Stlačte "spočítať" a spoznajte svoj výpočet penzií, analýzu a odporúčania.
7. Na základe odporúčaní, zmeňte fond v II. pilieri a doplňte čísla do IV. piliera.
Tip: Hrajte sa s kalkulačkou, kým nenájdete ideálnu kombináciu pre svoju budúcnosť.

Môj Vek
Moja Hrubá Mzda
Po odchode na dôchodok chcem penziu z II, III a IV piliera poberať
rokov
Som v II. pilieri     
rokov v II pilieri
€ mám nasporené II pilieri
V II. pilieri mám fond   
Som v III. pilieri     
rokov v III pilieri
€ mám nasporené v III.
dáva zamestnávateľ
prispievam sám
Do IV. piliera môžem investovať
Mesačne
Jednorazovo


Zobrazia sa ti sumy penzií, analýza a odporúčania.

Moja mesačná penzia z I. II. III a IV. piliera spolu bude : ... Euro (v dnešných cenách).


Analýza a odporúčania

A) ...

B) ...

C) ...

Aby bol váš dôchodok na úrovni čistej mzdy

Na dôchodku Vám ... ... Euro mesačne.

Mali by ste do IV. piliera investovať mesačne o ... Euro viac, alebo
do IV. piliera investovať jednorazovo o ... Euro viac.

Chcem si investovať na dôchodok

Zhrnutie a výpočet penzií

I. pilier - Sociálna Poisťovňa

Moja Penzia z I. piliera (Sociálnej Poisťovne) bude ... Euro (v dnešných cenách)

------------------------------------------------------

II. pilier - DSS

... v II. pilieri. Fond v II pilieri - ...

Moje úspory pri odchode do penzie v II pilieri budú ... Euro (v dnešných cenách)
Moja mesačná penzia z II. piliera bude ... Euro (v dnešných cenách)

Zistiť viac o II. dôchodkovom pilieri
---------------------------------------------------

III. pilier - DDS

... v III. pilieri

Moje úspory pri odchode do penzie v III pilieri budú ... Euro v cenách roku čo predstavuje... Euro (v dnešných cenách)
Moja mesačná penzia z III. piliera bude ... Euro (v dnešných cenách).

Zistiť viac o III. dôchodkovom pilieri
---------------------------------------------------

IV. súkromný pilier

Do IV piliera investujem dnes ... Euro a budem následne investovať mesačne ... Euro

Moje úspory pri odchode do penzie v IV pilieri budú ... Euro v cenách roku

Moje úspory pri odchode do penzie v IV pilieri budú ... Euro (v dnešných cenách)
Moja mesačná penzia zo IV. piliera bude ... Euro (v dnešných cenách)

Zistiť viac o IV. dôchodkovom pilieri
---------------------------------------------------
Všetko o celourópskych penziách

Stiahnite si do mobilu apku pre Android